Показване на шрифтове в Microsoft Office 2007

<

Ако не ви харесва показването на шрифтове в Microsoft Office 2007, тяхното „размазване“, ако смятате, че изключването на Clear Type не помага, тогава можете да намерите решението в блога на разработчиците на Potolook (добавки за MS Outlook):

Меню Пуск -> Выполнить -> RegEdit.exe
Находим следующий ключ: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\ и добавляем значение DWORD c именем "RespectSystemFontSmooth". Значение присваиваем "1".
Закрываем редактор реестра и перегружаем приложения Office 2007.

Показване на шрифтове в Microsoft Office 2007 - Изчистване на вида

<

Популярни Публикации