Бърза информация за изтеглените филми в Kinopoisk.ru

<

Решава проблема с купчината на файла на твърдия ви диск, когато не можете да разберете какъв филм имате и трябва бързо да прегледате информацията за него. Но защо не го направите така, че когато щракнете с десния бутон върху търсенето в Kinopoisk или Yandex? Лесно!

Създайте някъде baht kinosearch.bat със съдържанието ...

start "" "//www.kinopoisk.ru/index.php?first=no&kp_query=%~n1"

и го регистрирайте в системния регистър на Windows с втория команден файл:

reg add HKCR\SystemFileAssociations\.avi\Shell\Kinopoisk /ve /d "Kinopoisk"

reg добави HKCR SystemFileAssociations \ t

/ d "" C: kinosearch.bat "\ t

C: kinosearch.bat - пълен път до първия команден файл.

Екипът ще вземе името (всичко от наклонена черта до последната точка на пълното име) на файла и ще потърси в Kinopoisk.ru. Меню ще се появи само за mkv. Други разширения - променете avi на този, който ви е необходим. Конзолната конзола ще мига за секунда.

<

Популярни Публикации