Как да шифровате файл в OS X

<

За да скриете съдържанието на файл от любопитни очи в OS X е доста просто - просто трябва да го шифровате с парола. OS X има вградена поддръжка за технологията OpenSSL и за да я използвате, ще ви трябва команден ред, т.е. любимия ни "Терминал".
Шифроване на файла:

openssl des3 -salt -in файл.txt -out зашифрованный_файл.txt -k пароль

Дешифриране на файла:

openssl des3 -d -salt -in зашифрованный_файл.txt -out дешифроанный_файл.txt -k пароль

И накрая, няколко коментара. Силно се препоръчва да не се използват същите имена на файлове в параметрите -in и -out. Тази команда работи само за файлове и за да защити папката по този начин, първо ги архивирайте, например в Zip архив.

И не забравяйте паролата, без нея, ще бъде почти невъзможно да си върнете данните :)

<

Популярни Публикации